Category: आरती

जय अम्बे गौरी…

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।तुमको निशिदिन धावत, हरि ब्रह्मा शिव जी।जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को।उज्जवल से देउ नैना, चंद्रवदन नीको।जय अम्बे गौरी, मैया जय […]